Building Snap - gameseeker_sk

Prejsť na obsah
Building Snap
Pomocou módu Building Snap sa budú umiestniteľné objekty v staviteľskom móde prichytávať k umiestneniu a rotačnej mriežke pomocou čoho viete zarovnať objekty do jednej línie. Mriežku možno nastaviť medzi 0,5 m (predvolené), 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m a 0 m (vypnuté). Otočenie je možné nastaviť medzi 1°, 5° (predvolené), 11,25°, 22,5°, 45°, 90° a 0° (vypnuté).


gameseeker_sk | Apríl 2022
Reklama
Činnosť zahájená 2021
© 2021 - 2024  gameseeker.sk | Všetky práva vyhradené
Činnosť zahájená 2021
© 2021 - 2024 gameseeker.sk
Návrat na obsah