Supply Transport Contracts - gameseeker_sk

Prejsť na obsah
Reklama
Supply & Transport Contracts
Máte veľké zásoby produktov alebo plodín? Pomôžte vašim susedom s dokončením dodávateľských zmlúv. Za pevnú predajnú cenu a štedrú odmenu budete musieť dodávať a prepravovať rôzne produkty na miesta predaja. Po prijatí tejto zákazky začne plynúť čas do kedy musíte dodať požadovaný tovar na predajné miesto. Uistite sa preto, že máte dostatok tovaru na doručenie zákazky, pretože preberáte zodpovednosť za všetky chýbajúce produkty. Ak po uplynutí časového limitu nebudú doručené všetky produkty nielen že nedostanete odmenu ale ešte bude aj strhnutá suma za chýbajúci tovar.


gameseeker_sk | Apríl 2022
Činnosť zahájená 2021
© 2021 - 2024  gameseeker.sk | Všetky práva vyhradené
Činnosť zahájená 2021
© 2021 - 2024 gameseeker.sk
Návrat na obsah